شرکت فارادی شیمی ارائه دهنده انواع دستگاههای کمپانی (AppliedBiosystems(ABI امریکا

 Image result for applied biosystem

Real Time PCR

 Image result for StepOne™and StepOnePlus™Real-Time PCR Systems

 

StepOneand StepOnePlusReal-Time PCR Systems

 

 • مدل StepOnePlus : دارای ظرفیت 96 چاهک و 4 فیلتر
 • مدل StepOne : دارای ظرفیت 48 چاهک و 3 فیلتر
 • دارای سرعت و دقت بالا وکاربری آسان
 • دارای نمایشگر بزرگ لمسی
 • نمایش سیکل به سیکل پلیمریزاسیون قطعات دی ان ای DNA و امکان اندازه گیری DNA در طی فرآیند رشد منحنی PCR توسط نرم افزار مربوطه
 • راهنمایی نرم افزار دستگاه در طی انجام مراحل واکنش ها در خصوص مواد مورد نیاز، چرخه های دمائی،نحوه آزمایشات و تحلیل اطلاعات بدست آمده
 • تشخیص دو برابری کمیت نمونه ها و شناسائی 10 نسحه ژن RNase در یک واکنش با حجم نمونه 30 میکرولیتر
 • رنگ های فلوئورفور برای StepOne : دارای لامپ های LED با طول عمر بالا برای طیف رنگی ROX, VIC/JOE, FAM/SYBR Green I
 • رنگ های فلوئورفور برای PlusStepOne : دارای لامپ های LED با طول عمر بالا برای طیف رنگی ROX, VIC/JOE, FAM/SYBR Green I, TAMR/NED
 • دارای امکان افزایش حساسیت آزمایشات توسط روش TaqMan MGB probe
 • امکان ایجاد 6 ناحیه مستقل در بلوک 96 خانه مدل StepOnePlus برای کنترل دما و بهینه سازی دمای Anealing مختلف جهت ژنوتایپینگ
 • امکان مشاهده منحنی کانال های مختلف به صورت همزمان
 • امکان استفاده از نرم افزار توسط لب تاپ متصل شده به دستگاه و یا بدون لب تاپ توسط خود دستگاه و انتقال اطلاعات به کامپیوتر توسط خروجی

 1 -دارای سیستم Block Plate با قابلیت جدید برای حذف اختالف دمایی در کناره های بالک سیستم.
2 -دارای سیستم Block Veriflex که باعث ایجاد 6 منطقه حرارتی مجزا )گرادیانت مستقل( را در بلوک فراهم میساز د
3-قابلیت پذیرش میکرو تیوب 1.0 ml جهت بهینه کردن مصرف کیت
4 -استفاده از رنگ مرجع ROX جهت حذف خطای کاربر و نمایش سالمت دستگاه و واکنش در زمان انجام پروتکل
5 -قابلیت اجرای سریع واکنش ها Mood Fast (انجام40 سیکل در زمان کمتر از 40 دقیقه )
6 -دارای نرم افزار قوی و جامع و سیستم جدید Analyze Re که آنالیز مجدد واکنش بدون نیاز به راه اندازی دستگاه را فراهم مینماید و همچنین مجهز به سیستم خطا یاب و سیستم رفع خطا و به روز رسانی رایگان
7 -سازگاری با انواع کیتها و مواد مصرفی
8 -دارای 4 کانال که با خاصیت NFQ تا 7 رنگ از دستگاه میشود استفاده کرد
9 -قابلیت استفاده از میکرو تیوب – پلیت – استریپ
10-دارای کانال HRM با دقت 00001.0 درجه سانتیگراد ) انتخابی (
11 -دستگاه بدون نیاز به کامپیوتر نیز قابل استفاده میباشد عالوه بر این موضوع دارای لپ تاپ اهدائی کمپانی که به صورت سفارشی جهت کمپانی ABI ساخته شده است
12.برنده جایزه بهترین تکنولوژی PCR Time Real از مجله Science Select و پر فروش ترین PCR Time Real درجهان

- قابلیت رویت نحوه پلیمریزاسیون قطعات DNA و منحنی در طی مراحل فرآیند واکنش

- مقدار نمونه جهت واکنش: 30 لاندا

- زمان انجام فرآیند PCR: کمتر از 40 دقیقه

 

:The StepOnePlus™ and StepOne Systems supports many Real-Time PCR applications, including the following
 
• SNP Genotyping
• Gene Expression Analysis
• MicroRNA Expression
• Protein Expression
• Translocation Analysis
• Gene Detection
• Viral Load Analysis
 
:The included StepOne™ Software supports a variety of analysis methods, including the following
 
• Standard Curve (absolute quantitation)
• Relative Standard Curve
• Comparative Ct (ΔΔCt) (relative quantitation)
• Genotyping and Presence/Absence
• Melt Curve Analysis (as a standalone application)
• High Resolution Melting (as a standalone application)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMPANIES