شرکت فارادی شیمی نماینده فروش انواع هیتر استیرر های کمپانی IKA آلمان

RH basic

میدان مغناطیسی قوی و محدوده سرعت گسترده برای حجم تا 15 لیتر
سرعت تا rpm 2000
صفحه تمام استیل با قطر 13.5 سانتی متر
دمای پلیت تا 320 درجه سانتی گراد

کاتالوگ

RH basic

کاتالوگ

 

RCT basic

کاتالوگ

 

C-MAG HS 7

صفحه تمام سرامیکی 18*18 سانتی متر
دمای پلیت تا 500 درجه سانتی گراد
سرعت تا rpm 1500
موتور قدرتمند برای هم زدن مقادیر تا 10 لیتر (H2O)
تنظیم دقیق دما از طریق نمایشگر دیجیتال (LED)
نشانگر Hot Top >> هشدار سطح داغ برای جلوگیری از سوختگی!
کنترل پانل برای محافظت بالا در برابر نشت مایعات.

کاتالوگ

 

C-MAG HS 7 digital

کاتالوگ

 

C-MAG HS 7 control

کاتالوگ

C-MAG HS 10

کاتالوگ

 

C-MAG HS 10 digital

کاتالوگ

 

سایت کمپانی :

https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Magnetic-Stirrers-Hot-Plate-Lab-Mixer-Stirrer-Blender-csp-188/

 

 

   COMPANIES