شرکت فارادی شیمی نماینده فروش مسقتیم محصولات کمپانی Mettler Toledo سوئیس در ایران

 

 

 

 

کمپانی MettlerToledo سوییس یک کمپانی جهانی با بیش از 50 سال سابقه طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاهی دقیق برای مصارف مختلف صنایع دارویی ، غذایی ،شوینده و پاک کننده ، نفت ، گاز و پتروشیمی و مراکز تحقیقاتی بوده است و دارای بزرگترین تشکیلات فروش و خدمات پس از فروش در بین شرکت های مشابه در جهان می باشد .

  •  هدایت سنج ،یون متر ،DOمتر ،PHمتر
  • تیتراتور اتوماتیک
  • کارل فیشر
  • نقطه ذوب و نقطه ریزش
  • ترازوی آزمایشگاهی و دقیق
  • ترازوی رطوبت سنج
  • دانسیته متر و رفراکتومتر

 

 

  Benchtop pH Meter:

 

 

 

FiveEasy pH meter F20

FiveEasy Benchtop F20 pH/mV Meter

 

SevenCompact pH meter S210

SevenCompact S210-Basic; pH/mV benchtop meter

 

SevenCompact pH meter S220

SevenCompact S220-Basic, pH/Ion benchtop meter

 

 

Benchtop Conductivity Meter:

 

 

FiveEasy Cond meter F30

FiveEasy Benchtop F30 Conductivity Meter

 

 

SevenCompact Cond meter S230

SevenCompact S230-Basic; Conductivity benchtop meter

 

 

Portable Meter

 

 

 

FiveGo pH meter F2

FiveGo Portable F2 pH/mV Meter

 

FiveGo Cond meter F3

FiveGo Portable F3 Conductivity Meter

 

SevenGo Duo pH/Cond meter SG23

 

SevenGo Duo pH/Cond meter SG23-FK5-Kit

 

Sensors

 

 

Solutions

 

Analytical Balances

 

Analytical Balances ML104T/A00

Analytical Balances ML304T/00

Analytical Balance MS204TS/00

Analytical Balance MS105DU 

 Analytical Balance MS205DU

 

Balance XSR105

Balance XSR204DR

 

 

Karl Fischer Titrators

 

 Titrator Compact V10S

Titrator Compact V20S

 
 
 
 

 

 

 

Titrator Excellence T5

 Titrator Excellence T7

Titrator Excellence T9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMPANIES