کمپانی Hettich آلمان:

تولید کننده انواع سانتریفیوژهای آزمایشگاهی:

 

  • هماتوکریت - Haematocrits
  • میکرو سانتریفیوژ - Micro Centrifuges
  • سرو فیوژ - Serofuges
  • سایتو سانتریفیوژ - Cyto Centrifuges
  • سانتریفیوژهای یونیورسال - Universal Centrifuges
  • سانتریفیوژهای کوچک - Small Centrifuges
  • سانتریفیوژهای دور بالا - High Speed Centrifuges

 

 

 
 
 
 
 

 

EBA 200 | 200 S

EBA 280 | 280 S

HAEMATOKRIT 200

MIKRO 200 | 200 R

MIKRO 185

ROTOFIX 32 A

UNIVERSAL 320 | 320 R

ROTINA 380 | 380 R

ROTANTA 460 | 460 R

 

 

 

سانتریفیوژ EBA 200 : سانترفیوژ 6000 دور،باروتور ثابت 8 شاخه جهت فالکن 15 سی سی Hettich- آلمان

سانتریفیوژ HAEMATOKRIT 200 : سانتریفوژ هماتوکریت 13000دور،روتور 24 شاخه Hettich- آلمان

سانتریفیوژ MIKRO 185 : میکرو سانتریفیوژ ، 13000دور، روتور 24 شاخه2-5/1 میلی لیتری Hettich- آلمان

سانتریفیوژ Rotofix 32A: سانتریفیوژ6000دور روتور 4000 دور 16شاخه جهت لوله های 10016 Hettich- آلمان

سانتریفوژ یخچالدار- مدل MIKRO 200 R : حداکثر ظرفیت 24 × 1.5/2.0 ml ، حداکثر سرعت 14000 rpm ، دما -10 – 40° C

سانتریفوژ یخچالدار- مدلR Universal 320 ، حداکثر ظرفیت 4 × 100 ml ، حداکثر سرعت 18000 rpm ، دما -20 – 40° C

سانتریفوژ یخچالدار- مدل MIKRO 200 R ، حداکثر ظرفیت 24 × 1.5/2.0 ml ، حداکثر سرعت 14000  rpm ، دما -10 – 40°

سانتریفوژ - مدل Universal 320 ، حداکثر ظرفیت 4 × 100 ml ، حداکثر سرعت 15000 rpm

 

 

سایت کمپانی :  https://www.hettichlab.com/en/

 

 

   COMPANIES