شرکت فارادی شیمی نماینده فروش انواع ویسکومتر از کمپانی IKA آلمان

IKA - designed for scientists

 IKA Viscometers ROTAVISC lo-vi Complete

ROTAVISC lo-vi

 

ویژگی های ویسکومتر مدل IKA ROTAVISC lo-vi Complete :

 • سطح دقت اندازه گیری ویسکومتر چرخشی ROTAVISC برای مایعات نیوتنی و غیر نیوتنی ۱/۱٪ دامنه اندازه گیری است. قابلیت تکرار پذیری +/- ۰٫۲٪ است
 • گستره اندازه گیری ویسکوزیته: ۱ – ۶،۰۰۰،۰۰۰ mPas
 • دارای سنسور مقاومتی دمای  PT100.8
 • امکان اتصال به رایانه از طریق کابل USB Cable – USB A to Micro-B, 2 m
 • میزان کشتاور : ۰٫۰۶۷۳ mNm
 • اندازه گیری سری اسپیندل : SP set-1 
 • گستره سرعت : ۰٫۰۱ – ۲۰۰ rpm
 • دقت اندازه گیری دما (ریزنگری دما) برار با ۰٫۱K

 

پارامترها و نمایشگر

 1. Viscosity
 2. Torque
 3. Rotational Speed
 4. Program Status
 5. Shear Stress
 6. Shear Rate
 7. Temperature
 8. Density
Viscosity Measuring Range 6000000 mPas
Viscosity Accuracy (FSR) 1 %
Viscosity Repeatibility (FSR) 0.2 %
Spring torque 0.0673 mNm
Guard rail lo-vi
Measuring spindle series SP set-1
Motor rating output 4.8 W
Overload protection yes
Direction of rotation right
Display TFT
Speed display TFT
Speed range 0.01 - 200 rpm
Setting accuracy speed 0.01 ±rpm
Speed control TFT
Torque display yes
Torque measurement trend
Timer yes
Timer display TFT
Time setting range 0.017 - 6000 min
Temperature measurement resolution 0.1 K
Working temperature display TFT
Connection for ext. temperature sensor PT 100
Graph function yes
Operating mode timer and continuous operation
Calibration option yes
Touch function yes
Pemitted density 9999 kg/dm3
Working temperature -100 - 300 °C
Fastening on stand extension arm
Support rod diameter (with integrated fastening on stand) 16 mm
Telescope stand stroke 200 mm
Plug-in coupling (Ø) 12 mm
Basic container volume 600 ml
Stand Rotastand
Stroke max. 200 mm
Diameter 16 mm
Dynamic load 5 kg
Dimensions (W x H x D) 351 x 629 x 372 mm
Weight 7.1 kg
Permissible ambient temperature 5 - 40 °C
Permissible relative humidity 80 %
Protection class according to DIN EN 60529 IP 40
RS 232 interface yes
USB interface yes
Voltage 100 - 240 V
Frequency 50/60 Hz
Power input 24 W
Power input standby 0.06 W
DC Voltage 24 V=
Current consumption 1000 mA

 

کاتالوگ

 

 

 IKA Viscometers ROTAVISC me-vi Complete

ROTAVISC me-vi

 

ویژگی های کلی ویسکومتر مدل IKA ROTAVISC me-vi Complete :

 • سطح دقت اندازه گیری: ویسکومتر چرخشی ROTAVISC برای مایعات نیوتنی و غیر نیوتنی ۱/۱٪ دامنه اندازه گیری
 • تکرار پذیری اندازه گیری: +/- ۰٫۲٪ 
 • گستره اندازه گیری ویسکوزیته:۱۰۰ – ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ mPas
 • دارای سنسور مقاومتی دمای  PT100.8
 • امکان اتصال به رایانه از طریق کابل USB Cable – USB A to Micro-B, 2 m
 • میزان کشتاور : ۰٫۷۱۸۷ mNm
 • اندازه گیری سری اسپیندل : SP set-2 
 • گستره سرعت : ۰٫۰۱ – ۲۰۰ rpm
 • دقت اندازه گیری دما (ریزنگری دما) برابر با ۰٫۱K

 

پارامترها و نمایشگر

 1. Viscosity
 2. Torque
 3. Rotational Speed
 4. Program Status
 5. Shear Stress
 6. Shear Rate
 7. Temperature
 8. Density
Viscosity Measuring Range 40000000 mPas
Viscosity Accuracy (FSR) 1 %
Viscosity Repeatibility (FSR) 0.2 %
Spring torque 0.7187 mNm
Guard rail me-vi
Measuring spindle series SP set-2
Motor rating output 4.8 W
Overload protection yes
Direction of rotation right
Display TFT
Speed display TFT
Speed range 0.01 - 200 rpm
Setting accuracy speed 0.01 ±rpm
Speed control TFT
Torque display yes
Torque measurement yes
Timer yes
Timer display TFT
Time setting range 0.017 - 6000 min
Temperature measurement resolution 0.1 K
Working temperature display TFT
Connection for ext. temperature sensor PT 100
Graph function yes
Operating mode timer and continuous operation
Calibration option yes
Touch function yes
Pemitted density 9999 kg/dm3
Working temperature -100 - 300 °C
Fastening on stand extension arm
Support rod diameter (with integrated fastening on stand) 16 mm
Telescope stand stroke 200 mm
Plug-in coupling (Ø) 12 mm
Basic container volume 600 ml
Stand Rotastand
Stroke max. 61 mm
Diameter 16 mm
Dynamic load 5 kg
Dimensions (W x H x D) 351 x 629 x 372 mm
Weight 7.1 kg
Permissible ambient temperature 5 - 40 °C
Permissible relative humidity 80 %
Protection class according to DIN EN 60529 IP 40
RS 232 interface yes
USB interface yes
Voltage 100 - 240 V
Frequency 50/60 Hz
Power input 24 W
Power input standby 0.06 W
DC Voltage 24 V=
Current consumption 1000 mA

کاتالوگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویسکوزیمتر دیجیتال با صفحه لمسی ساخت بروکفیلد آمریکا مدل TLV DV 2
ویسکوزیمتر دیجیتال با صفحه لمسی ساخت بروکفیلد آمریکا مدل TLV DV 3
ویسکوزیمتر کربس مدل KU-2 ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا قابل اتصال به پرینتر وقابل تنظیم درسه رنج Krebs –gm –Cp

ویسکوزیمتر بروکفیلد مدل DV-E ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا
ویسکوزیمتر بروکفیلد مدل DV-1 prime ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا
ویسکوزیمتر بروکفیلد مدل DV-I ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا
ویسکوزیمتر بروکفیلد مدل DV-II pro ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا
رئومتر ویسکوزیمتر بروکفیلد مدل DV-III Ultra ساخت کمپانی بروکفیلد امریکا
ویسکوزیمتر رئومتر بروکفیلد با صفحه تمام لمسی DV3T
ویسکوزیمتر بروکفیلد با صفحه تمام لمسی DV2T

ویسکومتر پودر دیژیتال PFT-3230 بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل LVDV-II-extra بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل RVDV-II-extra بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال کن اند پلیت LVDV-II-CP بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال کن اند پلیت RVDV-II-CP بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل LVDV-E بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل RVDV-E بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل HADV-E بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل HBDV-E بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل LVDV-I بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل RVDV-I بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل HADV-II-P بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل HBDV-II-P بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل LVDV-II-P بروکفیلد
ویسکومتر دیجیتال مدل RVDV-II-P بروکفیلد
ویسکوزیمتر رئومتر دیجیتال مدل LVDV-III-U بروکفیلد
ویسکوزیمتر رئومتر دیجیتال مدل RVDV-III-U بروکفیلد
ویسکوزیمتر رنگ ، چسب و جوهر دیجیتال مدل KUII-A
ویسکوزیمتر فالینگ بال KF 20 بروکفیلد
ویسکوزیمتر کاپ 2000 کن اند پلیت CAP2000 بروکفیلد
ویسکوزیته کنترول VK600 control
ویسکوزیمتر روتاری دیجیتال مدل NDJ-8SN
ویسکوزیمتر عقربه ای NDJ-1
ویسکوزیمتر عقربه ای NDJ-4
یسکوزیمتر عقربه ای مدل RVT بروکفیلد
ویسکوزیمتر کاپ مدل NDJ-5
ویسکوزیمتر عقربه ای (10-100,000Cp)
ویسکوزیمتر عقربه ای(10-2,000,000Cp)
ویسکوزیمتر دیجیتال(10-2,000,000Cp)
ویسکوزیمتر دیجیتال(10-6,000,000Cp)
ویسکوزیمتر دیجیتال (10-80,000,000Cp)
(5-600,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال
(5-6000,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال
(2-80,000,000Cp) ویسکوزیمتر دیجیتال
رئومتر دیژیتال قابل اتصال به کامپیوترمدل RVYR-I
رئومتر دیژیتال قابل اتصال به کامپیوترمدل RVYR-I

فروش رئومتر DV3RV ، DV3TLV ، DV3HB ، DV3HA از بروکفیلد Brookfield viscometer
فروش ویسکومتر DV2TLV، DV2TRV ، DV2THB ، DV2THA از بروکفیلد Brookfield viscometer
فروش ویسکومتر DV1LV ، DV1RV ،DV1HA ، DV1HB از بروکفیلد Brookfield viscometer
فروش ویسکومتر Dial Reading Viscometer ویسکومتر آنالوگ از بروکفیلد Brookfield viscometer
فروش ویسکومترDV-E Low Cost Digital Viscometer از بروکفیلد Brookfield viscometer
فروش ویسکومترDV1 Digital Viscometer از بروکفیلد Brookfield viscometer
فروش ویسکومترDV2T Touch Screen Viscometer با صفحه لمسی Brookfield viscometer
فروش ویسکومترDV2T Extra Touch Screen Viscometer از بروکفیلد Brookfield viscometer
فروش ویسکومتر Falling Ball Viscometer از بروکفیلد Brookfield viscometer
فروش ویسکومتر Wells-Brookfield Cone/Plate از بروکفیلد Brookfield viscometer
فروش ویسکومتر High Shear CAP-1000+ Viscometer از بروکفیلد Brookfield viscometer
فروش ویسکومترHigh Shear CAP-2000+ Viscometer از بروکفیلد Brookfield viscometer
فروش ویسکومتر KU-2 Krebs Units Digital ویسکومتر کربس برای رنگ از بروکفیلد Brookfield

 

 

 

 

 

 

 

 

   COMPANIES