شرکت فارادی شیمی (فاران دی شیمی) نماینده فروش دستگاههای کمپانی KEM ژاپن

KYOTO ELECTRONICS MANUFACTURING CO

 

 


 

تولید کننده انواع:

 

 

Automatic Titrator

 

 

KF Moisture Titrator

Hybrid titration

Volumetric titration

Coulometric titration

 

 

Density / Specific gravity meter

 

 

Refractometer / Brix meter

 

 

Viscometer

 

 

 

 کمپانی KEM با بکاربردن آشکارسازهای مختلف در تیتراتورهای پتانسیومتری، انجام انواع تیتراسیون ها را با هزینه کمتر و بدون نیاز به تجهیز اضافی فراهم
نموده است. به وسیله این ویژگی کاربر می تواند تیتراتورهای متفاوت را متناسب با نوع تیتراسیون خود انتخاب نماید. تنوع در آشکارسازهای مختلف موجب تنوع
و گستردگی درگاه های اتصال الکترودهای مختلف شده است. بر این اساس انواع تیتراتورهای پتانسیومتری کمپانی KEM با توجه به آشکارساز های متنوع، به
۵ دسته تقسیم می شوند.
AT-710-STD • : تیتراتور پتانسیومتری استاندارد ( با قابلیت اتصال الکترودهای فلزی، یون گزین و ( pH
AT-710-PTA • : تیتراتورپتانسیومتری استاندارد با آشکارساز فتومتری
AT-710-CMT • : تیتراتور پتانسیومتری استاندارد با آشکارساز هدایت سنجی
AT-710-POT • : تیتراتور پتانسیومتری استاندارد با آشکارساز پلاریزاسیون
AT-710-TET • : تیتراتور پتانسیومتری استاندارد دوکاناله

 

کارل‌فیشر کمپانی KEM به سه دسته حجم‌سنجی (Volumetric)، کولن‌سنجی (Coulometric) و هیبریدی (Hybrid) تقسیم می‌شوند. کمپانی KEM برای انواع نمونه‌ها و كاربردهای خاص بهترین دستگاه را با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌دهد:

تيتراتورهای كارل‌فيشر حجم‌سنجی

تیتراتورهای كارل‌فيشر كولن‌سنجی

تيتراتور كارل‌فيشر هیبریدی

تبخیرکننده‌ها و آون اتوسمپلردار

 

 دانسیتومتر

 دانسیته/وزنiمخصوصiسنج DA-100 

دانسیته/وزنiمخصوصiسنج قابل حمل DA-130N

دانسیته/وزنiمخصوصiسنج DA6XX

دانسیته/ضریب شکستiسنج ASCA-6400

 

 رفرکتومتر

فرکتومتر پرتابل و دیجیتال RA-130

رفرکتومتر RA6xx

بریکس متر BX-1